Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Το Δάφνινο Στεφάνι

Το Δάφνινο ΣτεφάνιΤετάρτη 18 Μαΐου 2016
Πνευματικ'ο Κέντρο Χανίων

Μιχάλη Μπονατάκη: «Το δάφνινο στεφάνι»
Ιστορικό δρώμενο για την εκτέλεση της 3ης Ιουλίου 1941 στον Ταυρωνίτη
Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Μανωλικάκης / Αφήγηση: Μιχάλης Αεράκης, Βασίλης Γκούστης, Λεωνίδας
Μανωλικάκης. Δραματοποιημένη απόδοση: Λαογραφικός Όμιλος Χανίων