Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
Από το «καλλισωλήνιο» … σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο θέατρο