Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Μια 10χρονη δημιουργική πορεία

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
2007-2017 : Μια 10χρονη δημιουργική πορεία… ένα μεγάλο ταξίδι..